Akreditace umožňuje novinářům a zástupcům médií
bezplatný vstup na festival.

PODMÍNKY AKREDITACE
Do žádosti uveďte své jméno a příjmení, médium,
za které se akreditujete, a časový plán publikace
článků/pořadů/fotografií, jak před, tak po festivalu.

UPOZORNĚNÍ
Pro redaktory - v případě plánovaného publikování
článku/reportu/recenze z koncertu po skončení
koncertu/festivalu, požadují organizátoři festivalu
konkrétní informace o médiu a termínu uveřejnění.
Pro fotografy - po skončení festivalu budeme požadovat
vybrané fotografie v náhledové kvalitě jako promo
fotografie na webové stránky festivalu.

Akreditace je možná do pondělí 13/11/2006.
Akreditace na místě nebude udělována.
Organizátoři si vyhrazují právo akreditaci neudělit.

Pro další informace pište na press@(vymaz)newnew.cz,
příp. telefonujte na +420 775 376 004.