Vstupné 80 Kč/den (studenti mají vstup volný! více čtěte zde) nebo zdarma
s permanentkou festivalu NEW NEW! 2006 (15-19/11) za 333 Kč.

STŘEDA 15/11 - POLITIKA FOREM - START 18:00 (PÁSMO 17 + 28 + 45 + 95 + 105 MIN.)
18:00 THER, PĚCHOUČEK - 18:45 ALVAER - 19:30 MAREK - 21:00 DISKUZE - 22:00 ŠPAČEK
Přehlídka „Politika forem“ představí snímky současných vizuálních umělců a filmařů, které z různých formálních hledisek tematizují naší žitou všední realitu a zároveň zpochybňují její jednotlivé koncepce. Pásmo je sestaveno z krátkých filmů Marka Thera, Michala Pěchoučka, Jespera Alvaera a z dlouhometrážních filmů „Mého snu čert“ Petra Marka a „Bezesné noci“ Davida Čálka a Radima Špačka.
Mark Ther, Michal Pěchouček a Jesper Alvaer patří mezi výrazné osobnosti české scény současného vizuálního umění. Spojuje je do jisté míry snaha o subjektivní kritickou reflexi mediálního prostředí a jeho zobrazovacích stereotypů, a dlouhodobý zájem o médium videa.
Petr Marek a Radim Špaček jsou solitéři, kteří v prostředí českého filmu, zaměřeného především na jasně čitelná poselství a klasické rozvíjení příběhu, již delší dobu vytváří díla, která se svou formou nápadně vymykají. V případě Petra Marka se jedná o ne zcela uchopitelný filmový tvar - videofilm jako osobní (para)dokument s přesahy do mystiky a dada. Radim Špaček se naopak pouští do obecnějších témat (válečný konflikt v bývalé Jugoslávii, krize v České televizi), vždy však důsledně uplatňuje subjektivní pozici, ať už autorskou nebo hereckou. Výsledný, mnohovrstevnatý tvar se tak ocitá někde na pomezí filmování a dokumentování, na pomezí reality a fikce.

Mark Ther Maria Callas (2003, 1:30 min., ukázka), Burger und Ther (2004, 3:21 min., ukázka), CH.D. (2004, 5:30 min.), Pick a wedgie (2005, 7:20 min.); Michal Pěchouček Obvyklé rukojmí (2001, 14:20 min., ukázka), Čestná stráž (2006, 17 min.); Jesper Alvaer pásmo 20-ti krátkých videí (2000-2006, 45 min., ukázka); Petr Marek Mého snu čert (2002, 65 min.); Radim Špaček & David Čálek Bezesné noci (2003, 108 min.)

Mark Ther – pokud nic necítíte, znamená to, že jste nevyvinuli dostatek úsilí; Michal Pěchouček – narušit jakékoliv předem dané návyky o tom, co vidíme; Jesper Alvaer – obraz je okamžik; Petr Marek – obraz, který neobsahuje své další rozvinutí, nějakou další živou možnost, je mrtvý obraz; David Čálek a Radim Špaček – vyšinutý není jednotlivec, ale systém vztahů, do kterých je zapojen.

NEDĚLE 19/11 - ANNA SANDERS - START 19:30 (PÁSMO 65 MIN.)
Pásmo krátkometrážních filmů z produkce společnosti Anna Sanders Films. Rozhodnutím pojmenovat svou produkční společnost podle fiktivní postavy Anny Sanders, naznačili její zakladatelé Pierre Huyghe, Charles de Meaux a Philippe Parreno zájem o pohyb na hraně mezi fikcí a skutečností. Ten je důsledně realizován ve všech interdisciplinárních filmových projektech společnosti, na jejichž produkci se kromě řady výtvarných umělců (Dominique Gonzalez-Foerster, Liam Gillick, Carsten Höller, Rirkrit Tiravanija, Douglas Gordon), podílejí rovněž hudebníci (Dave Stewart, Devendra Banhardt), režiséři (Apichatpong Weerasethakul), designéři (M/M Paris) či architekti (François Roche). Za Anna Sanders Films pro festival vybral kurátor Mathieu Copeland (rozhovor, .doc).

Liam Gillick – Anna Sanders Indent (15 sec.); Pierre Huyghe – The Third Memory (2000, 11 min.), Block Party (2002, 10 min.), Streamside Days Folies (2003, 10 min.); Charles de Meaux – You should be the next astronaut (2004, 1:30 min.); Philippe Parreno – Boy from Mars (2003, 10 min.); Xavier Veilhan – Le Film du Japon (2002, 8 min.), Drumball (2003, 8 min.), Keep The Brown (2003, 8 min.)

Pro další informace pište na: fiume@(tohledejdopryc)fiume.cz.